Het opstellen van een sterk businessplan

Een sterk businessplan is onmisbaar voor ieder bedrijf. Het fungeert als een blauwdruk voor je onderneming en helpt je doelen te stellen en je strategie te verfijnen. In dit blogbericht duiken we dieper in het opstellen van een businessplan en leggen we uit waarom dit essentieel is voor je bedrijf. We nemen je stap voor stap mee in het proces en delen vijf valkuilen die je moet vermijden.

Stap 1: Bepaal je doelstellingen bij het opstellen van een businessplan

Een cruciale eerste stap in het opstellen van een businessplan is het bepalen van je doelstellingen. Wat wil je precies bereiken met je bedrijf en hoe ga je dat doen? Denk na over zowel korte- als langetermijndoelen en zorg dat ze SMART zijn: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.

Meer weten over het SMART opstellen van je doelen? De website van de KvK heeft er een goed artikel over.

wake up kick ass. be kind. repeat printed glass wall

Bij het bepalen van je doelstellingen is het belangrijk om een duidelijke visie en missie voor je bedrijf te formuleren. Deze geven richting aan je doelen en helpen je om gefocust te blijven op wat belangrijk is voor het succes van je onderneming.

Houd rekening met zowel financiële als niet-financiële doelen, zoals het opbouwen van een sterk merk of het ontwikkelen van een toonaangevend product. Beschrijf hoe je deze doelen wilt bereiken en welke middelen je daarvoor nodig hebt.

Denk na over zowel korte- als langetermijndoelen en zorg dat ze SMART zijn.

Stap 2: Beschrijf je producten of diensten

In deze stap ga je dieper in op de producten of diensten die je bedrijf gaat aanbieden. Beschrijf wat je verkoopt en hoe het zich onderscheidt van de concurrentie. Geef ook aan welke behoeften van je klanten je product of dienst vervult. Om een helder beeld te geven van je producten of diensten, beschrijf je:

 • De kenmerken van je product of dienst;
 • De voordelen van je product of dienst;
 • De doelgroep van je product of dienst;
 • Wat je product of dienst uniek maakt in vergelijking met de concurrentie;
 • De eventuele ontwikkelingsplannen;
 • Hoe je het aanbod in de toekomst wilt uitbreiden of verbeteren.

Stap 3: Analyseer de markt

Marktonderzoek is een cruciaal onderdeel bij het opstellen van een businessplan. Bestudeer de markt waarin je je gaat begeven, inclusief concurrenten, potentiële klanten en trends. Gebruik deze informatie om je strategie en marketinginspanningen te verfijnen.

Bij het analyseren van de markt is het essentieel om zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens te verzamelen. Dit omvat demografische gegevens, marktomvang, groeiprognoses en marktaandeel. Identificeer kansen en bedreigingen en evalueer de sterke en zwakke punten van je concurrenten. Onderzoek ook de behoeften en voorkeuren van je potentiële klanten om inzicht te krijgen in hun koopgedrag en verwachtingen.

person in blue shirt writing on white paper

Stap 4: Bepaal je marketingstrategie bij het opstellen van een businessplan

Nu je de markt in kaart hebt gebracht, is het tijd om je marketingstrategie te bepalen. Beschrijf hoe je je doelgroep gaat bereiken en welke kanalen je daarvoor gaat gebruiken. Denk aan online en offline advertenties, social media, content marketing en evenementen. Bij het bepalen van je marketingstrategie is het belangrijk om je doelgroep en hun behoeften goed te begrijpen.

Ontwikkel een merkidentiteit die aansluit bij je doelgroep en bepaal hoe je je boodschap effectief kunt overbrengen. Formuleer duidelijke marketingdoelen en stel een actieplan op om deze te bereiken.

Beschrijf hoe je je doelgroep gaat bereiken en welke kanalen je daarvoor gaat gebruiken.

Stap 5: Stel een financieel plan op

Een financieel plan is een cruciaal onderdeel van je businessplan. In deze stap maak je een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven van je bedrijf. Zorg voor een gedetailleerde financiële projectie, inclusief startkapitaal, kosten, omzet en winst.

In je financieel plan geef je een overzicht van de financiële gezondheid van je bedrijf, zowel op korte als lange termijn. Maak realistische prognoses voor de komende jaren, rekening houdend met groeiverwachtingen, marktontwikkelingen en investeringen. Identificeer financieringsbehoeften en bepaal hoe je deze wilt invullen, bijvoorbeeld via eigen middelen, leningen of investeerders.

pink pig coin bank on brown wooden table

Stap 6: Organisatiestructuur en management

In deze stap van het opstellen van een businessplan beschrijf je de organisatiestructuur en het management van je bedrijf. Geef aan welke sleutelposities er binnen je organisatie zijn, wie deze posities bekleedt en wat hun verantwoordelijkheden zijn. Vermeld ook eventuele externe adviseurs of partners die een rol spelen in je bedrijf.

Bij het beschrijven van je organisatiestructuur en management geef je inzicht in de manier waarop je bedrijf wordt geleid en hoe beslissingen worden genomen. Bespreek de bedrijfscultuur en kernwaarden die je wilt uitdragen. Beschrijf de rol en verantwoordelijkheden van elk teamlid en hoe hun expertise bijdraagt aan het succes van het bedrijf. Als je van plan bent om personeel aan te nemen, geef dan aan welke vaardigheden en kwalificaties je zoekt en hoe je een effectief team wilt opbouwen.

Stap 7: Schrijf een samenvatting bij het opstellen van je businessplan

Hoewel de samenvatting aan het begin van je businessplan komt te staan, schrijf je deze pas als laatste. De samenvatting is een beknopt overzicht van de belangrijkste punten uit je plan. Houd het kort en krachtig en zorg dat het de lezer direct een goed beeld geeft van je bedrijf en je plannen. De samenvatting is bedoeld om de aandacht van de lezer te trekken en interesse te wekken in je bedrijf.

Begin met een krachtige openingszin die de kern van je bedrijfsidee weergeeft. Geef een beknopt overzicht van je doelstellingen, producten of diensten, marktanalyse, marketingstrategie, financieel plan en organisatiestructuur. Beschrijf ook de belangrijkste mijlpalen die je wilt bereiken en de potentiële groeimogelijkheden voor je bedrijf.

Zorg ervoor dat de samenvatting overtuigend en inspirerend is, zodat de lezer gemotiveerd wordt om verder te lezen en meer te weten te komen over je plannen.

Houd de samenvatting kort en krachtig en zorg dat het de lezer direct een goed beeld geeft van je bedrijf.

Vijf valkuilen bij het opstellen van een businessplan

 1. Te weinig aandacht voor de markt
  Zorg ervoor dat je voldoende marktonderzoek doet en een goed beeld hebt van de markt waarin je je gaat begeven. Hiermee voorkom je dat je bedrijf niet aansluit bij de behoeften van je doelgroep.
 2. Te optimistische financiële prognoses
  Wees realistisch in je financiële projecties. Te optimistische verwachtingen kunnen leiden tot teleurstelling en problemen met investeerders of financiers.
 3. Geen duidelijke strategie
  Een businessplan zonder duidelijke strategie is als een schip zonder kompas. Zorg dat je een heldere strategie uiteenzet die je kunt volgen om je doelen te bereiken.
 4. Onvoldoende aandacht voor risico’s
  Elk bedrijf kent risico’s. Breng deze in kaart en beschrijf hoe je hiermee omgaat. Dit laat zien dat je realistisch en goed voorbereid bent.
 5. Een te lange of onoverzichtelijke tekst
  Houd je businessplan beknopt en overzichtelijk. Een te lange of rommelige tekst kan afleidend werken en de aandacht van de lezer afleiden van de belangrijkste punten.

Opstellen van een businessplan: Een goed begin

Een goed businessplan is essentieel voor het succes van je bedrijf. Het helpt je doelen te stellen, je strategie te verfijnen en je voor te bereiden op mogelijke uitdagingen. Door de stappen in dit blogbericht te volgen en de valkuilen te vermijden, zet je een solide basis neer voor je onderneming en vergroot je de kans op succes. Het opstellen van een sterk businessplan is de investering in tijd en moeite meer dan waard!