Alles over de digitale toegankelijkheid van je website

Digitale toegankelijkheid is een onderwerp dat (nog steeds) vaak over het hoofd wordt gezien. In dit blogbericht duiken we dieper in de wereld van digitale toegankelijkheid en bespreken we de WCAG-richtlijnen. Ook leggen we uit wat de vijf belangrijkste eisen zijn voor een toegankelijke website en waarom het belangrijk is om je website toegankelijk te maken voor iedereen. 

Wat is digitale toegankelijkheid?

Digitale toegankelijkheid gaat over het ontwerpen en ontwikkelen van websites, apps en andere digitale producten op zo’n manier dat ze gebruikt kunnen worden door iedereen, inclusief mensen met een beperking. Dit houdt in dat een website op een gebruiksvriendelijke manier kan worden bediend, ongeacht de fysieke of cognitieve beperkingen van de gebruiker.

Een toegankelijke website zorgt ervoor dat alle bezoekers toegang hebben tot dezelfde informatie en functionaliteiten, zonder dat ze daarvoor speciale aanpassingen hoeven te doen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een website compatibel is met schermlezers zodat mensen met een visuele beperking de content kunnen consumeren.

Hoewel de voordelen van een toegankelijke website duidelijk zijn, is de realiteit dat het overgrote deel van de websites nog niet voldoet aan de WCAG-richtlijnen. Veel website-eigenaren zijn zich niet bewust van het belang van digitale toegankelijkheid, of ze weten niet hoe ze hun website toegankelijker kunnen maken.

WCAG-Richtlijnen voor Toegankelijkheid Website

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) zijn internationale richtlijnen voor het verbeteren van de toegankelijkheid van websites. Ze zijn ontwikkeld door het World Wide Web Consortium (W3C) en bieden een kader om te bepalen hoe toegankelijk een website is.

De WCAG-richtlijnen zijn opgebouwd uit vier basisprincipes:

 1. Waarneembaarheid
 2. Bedienbaarheid
 3. Begrijpbaarheid
 4. Robuustheid

Daarnaast wordt er ook gesproken over een vijfde principe: Universeel ontwerp. Hieronder leggen we elk van deze eisen uit.

1. Waarneembaarheid: Content die duidelijk zichtbaar en hoorbaar is

Waarneembaarheid houdt in dat de content op je website op een manier wordt gepresenteerd die voor iedereen zichtbaar en hoorbaar is. Dit betekent dat je rekening moet houden met zaken als kleurcontrast, tekstgrootte en lettertype om ervoor te zorgen dat je content gemakkelijk te lezen is.

Daarnaast is het belangrijk om alternatieve beschrijvingen te bieden voor niet-tekstuele content, zoals afbeeldingen en video’s. Zogeheten alt-teksten kunnen vervolgens voorgelezen worden aan de eindgebruiker.

2. Bedienbaarheid: Navigatie en interactie voor iedereen

Bedienbaarheid betekent dat alle functionaliteiten van je website toegankelijk moeten zijn voor iedereen, ongeacht hun beperkingen. Dit houdt in dat je website compatibel moet zijn met verschillende invoerapparaten (zoals toetsenborden en aanraakschermen) en dat het navigeren door de site eenvoudig en intuïtief is.

Een belangrijk aspect van bedienbaarheid is het bieden van een duidelijke en consistente navigatiestructuur. Dit omvat het gebruik van informatieve koppelingen en knoppen en het aanbieden van alternatieve navigatiemethoden, zoals een skip-to-content link of toetsenbordnavigatie.

white paper sticked on white wall

3. Begrijpbaarheid: Informatie voor iedereen toegankelijk

Dit houdt in dat de informatie op je website op een duidelijke en eenvoudige manier wordt gepresenteerd, zodat het voor iedereen toegankelijk is. Dit betekent dat de tekstuele content goed gestructureerd moet zijn, met een logische opbouw en duidelijke koppen. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat de taal en terminologie die je gebruikt gemakkelijk te begrijpen is voor je doelgroep.

4. Robuustheid: Compatibiliteit met diverse technologieën

Een robuuste website functioneert goed op verschillende apparaten, browsers en hulpmiddelen voor mensen met een beperking. Dit betekent dat je website niet alleen moet werken op desktopcomputers, maar ook op mobiele apparaten en tablets.

Bovendien moet je website compatibel zijn met verschillende soorten hulpmiddelen, zoals schermlezers, vergrotingssoftware en spraakherkenningssoftware. Het gebruik van gestandaardiseerde webtechnologieën, zoals HTML, CSS en JavaScript, en het volgen van best practices voor webontwikkeling, helpt om dit te bereiken.

5. Universeel Ontwerp: Toegankelijkheid voor iedereen

Universeel ontwerp is een benadering van het ontwerpen van producten en omgevingen die gebruiksvriendelijk zijn voor zoveel mogelijk mensen, zonder dat er speciale aanpassingen nodig zijn. In het geval van digitale toegankelijkheid betekent dit het ontwerpen van je website met het oog op een zo breed mogelijk scala aan gebruikers, inclusief mensen met verschillende soorten beperkingen.

Door je website toegankelijk te maken voor iedereen zorg je niet alleen voor een betere gebruikerservaring, maar scoor je ook hoger in Google en andere zoekmachines. Dit komt omdat toegankelijke websites over het algemeen beter geoptimaliseerd zijn voor SEO en gebruiksvriendelijker zijn voor alle bezoekers.

Toegankelijke websites scoren hoger in Google omdat zij iedere bezoeker op een gebruiksvriendelijke manier kunnen bedienen.

Toegankelijkheidsverklaring en de Rol van Logius

Overheidssites worden geëvalueerd op basis van een checklist die is samengesteld door Logius. Als onderdeel van de Rijksoverheid houdt Logius toezicht op de online toegankelijkheid van overheidswebsites. De checklist bevat 11 criteria waarop een score van ja of nee kan worden toegekend. Wanneer een website voldoende presteert, krijgt deze een toegankelijkheidsverklaring, die ook op de site mag worden gepubliceerd.

Als de website voldoende scoort, dan ontvangt de site een zogeheten toegankelijkheidsverklaring. Deze moet ook op de site worden gepubliceerd.

Stappen om de toegankelijkheid van je website te verbeteren

Nu je begrijpt hoe belangrijk digitale toegankelijkheid is en wat de voordelen zijn, vraag je je waarschijnlijk af hoe je de toegankelijkheid van je website kunt verbeteren. Hier zijn enkele stappen die je kunt nemen om je website toegankelijker te maken:

 • Evalueer je huidige website
  Gebruik online tools zoals WAVE om een toegankelijkheidsaudit van je website uit te voeren. Deze tools identificeren problemen met betrekking tot toegankelijkheid en geven je aanbevelingen voor verbeteringen.
 • Maak een actieplan
  Op basis van de resultaten van de audit, maak je een actieplan om de toegankelijkheid van je website te verbeteren. Stel prioriteiten en maak een planning voor het implementeren van de aanbevolen aanpassingen.
 • Implementeer verbeteringen
  Werk samen met je webontwikkelaar of -ontwerper om de aanbevolen aanpassingen door te voeren. Dit kan het aanpassen van de HTML, CSS, of Javascript omvatten, evenals het toevoegen van alt-teksten, ondertitels of transcripties.
 • Test je website opnieuw
  Nadat je de aanpassingen hebt doorgevoerd, test je de toegankelijkheid van je website opnieuw om ervoor te zorgen dat alle problemen zijn opgelost.
 • Onderhoud en monitoring
  Digitale toegankelijkheid is een doorlopend proces. Zorg ervoor dat je website regelmatig wordt gecontroleerd op toegankelijkheidsproblemen en voer indien nodig updates uit.
man in black and red plaid shirt using black and gray laptop computer

Aan de slag met toegankelijkheid

Nu je een beter begrip hebt van digitale toegankelijkheid, de WCAG-richtlijnen en de voordelen van een toegankelijke website, is het tijd om aan de slag te gaan met het verbeteren van de toegankelijkheid van je eigen website. Door het volgen van de best practices kun je een website creëren die iedereen op de juiste manier bedient.

Een toegankelijke website is niet alleen een ethische en wettelijke verplichting, maar het is ook goed voor je bedrijf.