Concurrentieanalyse: 5 Krachtenmodel van Porter

Als professional in het bedrijfsleven ben je constant op zoek naar manieren om je concurrentiepositie te versterken. Een waardevol hulpmiddel daarbij is het 5 Krachtenmodel van Porter. In dit blogbericht bespreken we wat dit model is, waar je het voor kunt gebruiken en geven we je een gratis template van het model!

Wat is het 5 Krachtenmodel van Porter?

Het 5 Krachtenmodel van Porter is een analytisch kader ontwikkeld door Michael E. Porter in 1979. Dit model helpt bedrijven hun concurrentiepositie te evalueren door de vijf belangrijkste krachten in een industrie te analyseren. Deze krachten bepalen samen de winstgevendheid en concurrentiedynamiek van de sector.

Het model bestaat uit de volgende vijf krachten:

 1. Bedreiging van nieuwe toetreders
 2. Onderhandelingsmacht van leveranciers
 3. Onderhandelingsmacht van afnemers
 4. Bedreiging van substituten
 5. Concurrentie tussen bestaande bedrijven
Het 5 Krachtenmodel van Porter helpt bedrijven hun concurrentiepositie te evalueren door de vijf belangrijkste krachten in een industrie te analyseren.

Waar kan je het 5 krachtenmodel van Porter voor gebruiken?

Het toepassen van het 5 Krachtenmodel van Porter in jouw bedrijfsstrategie biedt verschillende voordelen:

Inzicht in de concurrentiedynamiek

Het model helpt je om een beter begrip te krijgen van de krachten die de concurrentie in jouw industrie bepalen en hoe deze jouw bedrijf kunnen beïnvloeden.

Identificeren van kansen en bedreigingen

Door de vijf krachten te analyseren kun je kansen herkennen die je kunt benutten en bedreigingen die je moet aanpakken om jouw concurrentiepositie te versterken.

Bepalen van de aantrekkelijkheid van een markt

Het model kan je helpen bij het evalueren van de winstgevendheid en het groeipotentieel van een specifieke markt of sector.

Informeren van strategische beslissingen

Het 5 krachtenmodel van Porter kan je helpen bij het ontwikkelen van effectievere bedrijfsstrategieën door jouw concurrentiepositie te evalueren en kansen te zien voor verbetering.

Benchmarking

Het model kan worden gebruikt om jouw bedrijf te vergelijken met concurrenten en om best practices en strategieën te identificeren die jouw bedrijf kan toepassen om een concurrentievoordeel te behalen.

Het 5 Krachtenmodel van Porter helpt je om kansen te herkennen die je kunt benutten en bedreigingen die je moet aanpakken om jouw concurrentiepositie te versterken.

Kortom, dit model stelt je in staat om beter geïnformeerde beslissingen te nemen over jouw strategische richting en aanpak.

woman signing on white printer paper beside woman about to touch the documents

De vijf krachten van Porter

Laten we nu dieper ingaan op elk van de vijf krachten die het 5 Krachtenmodel van Porter omvat:

1. Bedreiging van nieuwe toetreders

Nieuwe bedrijven die tot jouw markt toetreden kunnen de concurrentie verhogen en jouw marktaandeel in gevaar brengen. De mate van deze bedreiging hangt af van toetredingsdrempels zoals kapitaalvereisten, schaalvoordelen, productdifferentiatie en toegang tot distributiekanalen.

Hoe voer je deze stap uit?

 • Identificeer potentiële nieuwe toetreders in jouw markt.
 • Analyseer de drempels voor toetreding en bepaal hoe gemakkelijk het is voor nieuwe concurrenten om de markt te betreden.
 • Evalueer jouw huidige strategieën om deze drempels te versterken of nieuwe te creëren.

Om de bedreiging van nieuwe toetreders effectief aan te pakken is het belangrijk om potentiële drempels voor toetreding te identificeren en te versterken. Hier zijn enkele tips om dit te doen:

 1. Differentieer jouw product of dienst
  Creëer unieke waardeproposities die jouw product of dienst onderscheiden van concurrenten, zodat het moeilijker wordt voor nieuwe bedrijven om een vergelijkbaar aanbod te bieden.
 2. Bouw sterke relaties met leveranciers en distributeurs
  Dit kan de toegang van nieuwe bedrijven tot belangrijke hulpbronnen en distributiekanalen beperken.
 3. Investeer in merkbekendheid en klantenbinding
  Zorg ervoor dat jouw klanten loyaal blijven door uitstekende klantervaringen te bieden en te investeren in marketing om jouw merk sterker te maken.
 4. Benut schaalvoordelen
  Focus op efficiëntie en kostenvoordelen door schaalvoordelen, zodat nieuwe toetreders hogere kosten moeten dragen om te concurreren.

red and white love neon light signage

2. Onderhandelingsmacht van leveranciers

Leveranciers kunnen invloed uitoefenen op jouw bedrijf door bijvoorbeeld prijzen te verhogen of de kwaliteit van geleverde goederen en diensten te verlagen. De mate van hun macht hangt af van factoren zoals het aantal leveranciers, de uniekheid van hun producten en de mogelijkheid om naar alternatieve leveranciers te schakelen.

Hoe voer je deze stap uit?

 • Maak een lijst van jouw belangrijkste leveranciers en hun invloed op jouw bedrijf.
 • Beoordeel de mate van afhankelijkheid van jouw bedrijf ten opzichte van deze leveranciers.
 • Ontwikkel strategieën om jouw onderhandelingspositie te verbeteren en de macht van leveranciers te verminderen.

Om de onderhandelingsmacht van leveranciers te verminderen, kun je de volgende strategieën toepassen:

 1. Diversifieer jouw leveranciersbestand
  Werk met meerdere leveranciers om minder afhankelijk te zijn van één enkele partij.
 2. Onderzoek alternatieve leveranciers
  Wees op de hoogte van andere leveranciers die soortgelijke producten of diensten aanbieden, zodat je gemakkelijk kunt overstappen indien nodig.
 3. Bouw langdurige relaties op
  Onderhoud goede relaties met jouw leveranciers door eerlijke prijzen te betalen, tijdige betalingen te doen en open communicatie te bevorderen.
 4. Overweeg verticale integratie
  Als het zinvol is, kan het beheersen van meer stappen in de waardeketen jouw afhankelijkheid van externe leveranciers verminderen.

3. Onderhandelingsmacht van afnemers

Afnemers kunnen druk uitoefenen op jouw bedrijf door lagere prijzen of betere voorwaarden te eisen. Hun macht hangt af van het aantal afnemers, de beschikbaarheid van alternatieve producten en de mate waarin jouw product een belangrijk deel van hun kosten of uitgaven uitmaakt.

Hoe voer je deze stap uit?

 • Identificeer jouw belangrijkste klantensegmenten en hun invloed op jouw bedrijf.
 • Evalueer de mate waarin jouw klanten kunnen onderhandelen over prijzen en voorwaarden.
 • Bepaal strategieën om de onderhandelingsmacht van afnemers te beperken en jouw waardepropositie te versterken.

Om de onderhandelingsmacht van afnemers te beheersen, overweeg dan deze tactieken:

 1. Differentieer jouw product of dienst
  Maak jouw aanbod uniek en waardevol zodat klanten minder geneigd zijn om op prijs te onderhandelen.
 2. Segmenteer jouw markt
  Richt je op specifieke klantsegmenten en bied op maat gemaakte oplossingen die aansluiten bij hun unieke behoeften.
 3. Bouw sterke relaties op met jouw klanten
  Zorg voor uitstekende klantenservice en blijf in contact met jouw klanten om loyaliteit op te bouwen.
 4. Focus op klantwaarde
  Benadruk de voordelen en waarde die jouw producten en diensten bieden, in plaats van je te concentreren op prijs.
grayscale photo of person holding glass

4. Bedreiging van substituten

Substituten zijn producten of diensten die een vergelijkbare functie vervullen als jouw product maar afkomstig zijn uit een andere industrie. De dreiging van substituten hangt af van factoren zoals de relatieve prijs en prestatie van het substituut en de bereidheid van de consument om over te stappen.

Hoe voer je deze stap uit?

 • Maak een lijst van mogelijke substituten voor jouw producten of diensten.
 • Beoordeel de relatieve aantrekkelijkheid van deze substituten in termen van prijs, kwaliteit en andere factoren.
 • Bepaal strategieën om de dreiging van substituten te minimaliseren en jouw aanbod aantrekkelijker te maken voor klanten.
brown wooden shelf

Om de bedreiging van substituten te minimaliseren, kun je de volgende acties ondernemen:

 1. Monitor de markt
  Houd trends en ontwikkelingen in de gaten om op de hoogte te blijven van potentiële substituten en concurrenten.
 2. Innoveer voortdurend
  Blijf jouw producten en diensten verbeteren en ontwikkelen om ze aantrekkelijker en waardevoller te maken voor klanten.
 3. Benadruk de unieke voordelen van jouw aanbod
  Communiceer duidelijk de onderscheidende kenmerken en voordelen van jouw producten en diensten ten opzichte van substituten.
 4. Creëer overstapdrempels
  Maak het moeilijk voor klanten om over te stappen naar substituten door het bieden van unieke voordelen, loyaliteitsprogramma’s of langdurige contracten.

5. Concurrentie tussen bestaande bedrijven

Intense concurrentie tussen bestaande spelers in de industrie kan leiden tot prijsoorlogen, productinnovaties en verhoogde marketinginspanningen. De mate van concurrentie hangt af van factoren zoals het aantal concurrenten, marktgroei, productdifferentiatie en overstapkosten voor consumenten.

Hoe voer je deze stap uit?

 • Identificeer jouw belangrijkste concurrenten en hun sterke en zwakke punten.
 • Analyseer de concurrentiedynamiek in jouw markt en bepaal hoe intens de concurrentie is.
 • Ontwikkel strategieën om jouw concurrentievoordeel te behouden of te vergroten ten opzichte van bestaande concurrenten.

Om effectief om te gaan met concurrentie tussen bestaande bedrijven, overweeg deze strategieën:

 1. Ken jouw concurrenten
  Onderzoek en analyseer de sterke en zwakke punten van jouw concurrenten, zodat je effectieve strategieën kunt ontwikkelen om hen te overtreffen.
 2. Differentieer jezelf
  Creëer een uniek verkoopargument en zorg ervoor dat jouw producten en diensten zich onderscheiden van die van jouw concurrenten.
 3. Focus op klanttevredenheid
  Investeer in uitstekende klantenservice en zorg ervoor dat jouw klanten tevreden zijn met jouw producten en diensten.
 4. Wees flexibel en wendbaar
  Wees bereid om jouw strategie en aanpak aan te passen op basis van veranderingen in de markt en het gedrag van concurrenten.
Het 5 Krachtenmodel van Porter omvat de bedreiging van nieuwe toetreders, onderhandelingsmacht van leveranciers, onderhandelingsmacht van afnemers, bedreiging van substituten en concurrentie tussen bestaande bedrijven.
brown game pieces on white surface

Het 5 Krachtenmodel van Porter: een krachtig instrument

Het 5 Krachtenmodel van Porter is een krachtig instrument voor het analyseren van jouw concurrentiepositie en het identificeren van kansen en bedreigingen in de markt. Door dit model toe te passen kun je beter geïnformeerde beslissingen nemen en effectievere strategieën ontwikkelen om jouw bedrijf naar succes te leiden.